Αριθμός Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: 1245K123K0020801

Φωτογραφίες από το χώρο του συγκροτήματος