Αριθμός Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: 1245K123K0020801

Μετακινηθείτε με το ποντίκι κρατώντας το αριστερό του πλήκτρο πατημένο. Πατήστε fullscreen για προβολή σε μεγαλύτερη ανάλυση.